Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 1.6.2010

Antalet visstidsanställda minskade år 2009

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning minskade antalet personer i visstidsanställning år 2009. Mest minskade visstidsanställningarna inom tillverkning. Också den hyrda arbetskraften minskade år 2009 jämfört med året innan. Uppgifterna framgår av Arbetskraftsundersökningens årsöversikt ”Anställningsförhållanden och arbetstider år 2009”.

Visstidsanställda löntagare efter kön 1997–2009, 15–74-åringar

Visstidsanställda löntagare efter kön 1997–2009, 15–74-åringar

Den allmänna försvagningen av sysselsättningsläget år 2009 återspeglas också i visstidsanställningarna. År 2009 var antalet löntagare i visstidsanställningar 310 000 personer, dvs. 22 000 färre än året innan. Antalet visstidsanställda var färre än någonsin tidigare sedan år 1997, då den helt jämförbara tidsserien börjar.

De visstidsanställdas andel av löntagarna var 15 procent år 2009. Av de kvinnliga löntagarna var omkring 18 procent visstidsanställda och av de manliga omkring 11 procent.

Visstidsanställningarna har som regel minskat inom den privata sektorn, medan antalet har varit nästan oförändrat inom den offentliga sektorn. Mest minskade visstidsanställningarna inom tillverkning, dvs. med 12 000 jämfört med året innan.

År 2009 minskade också antalet hyrda arbetstagare. 23 000 personer tillhörde den hyrda arbetskraften, dvs. omkring en procent av löntagarna.

Länkar

Arbetskraftsundersökningens uppdaterade tabeller: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tau.html

Mer information om förändringar i sysselsättningen år 2009 finns i den första årsöversikten Työllisyys ja työttömyys vuonna 2009 (Sysselsättning och arbetslöshet 2009).


Källa: Arbetskraftsundersökning 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Pärnänen (09) 1734 2607, Päivi Keinänen (09) 1734 3416, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (546,4 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 1.6.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. Anställningsförhållanden och arbetstid 2009 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/15/tyti_2009_15_2010-06-01_tie_001_sv.html