Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.11.2010

Antalet utländska familjer ökar, andelen fortfarande liten

Enligt Statistikcentralens familjestatistik fanns det i slutet av 2009 60 500 familjer i Finland, där åtminstone den ena maken eller den ensamstående föräldern var utländsk medborgare. Under det senaste året har deras antal ökat med 4 200 familjer. År 1995 fanns det bara 25 800 sådana familjer, vilket var 1,9 procent av alla familjer. Dessa familjers andel är fortfarande bara 4,2 procent av alla familjer i Finland, trots att deras antal har ökat.

Utländska medborgares familjer åren 1995 och 2009

Utländska medborgares familjer åren 1995 och 2009
.

Den vanligaste kombinationen i utländska familjer är nu finsk man och utländsk kvinna och den näst vanligaste är utländsk man och finsk kvinna. I mitten av 1990-talet var den vanligaste kombinationen i utländska familjer fortfarande finsk kvinna och utländsk man. År 2009 ökade kvantitativt sett mest de familjer där båda makarna är utländska medborgare.

Uppgifter om familjer för år 2009 publicerades redan i maj 2010. Den här översikten är mera omfattande än det tidigare offentliggörandet och innehåller bl.a. en allmän översikt och tabeller. Följande mer omfattande översikt publiceras i november 2011.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen (09) 1734 2798, Timo Nikander (09) 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (681,8 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 30.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2009/02/perh_2009_02_2010-11-30_tie_001_sv.html