Asiantuntija-artikkelit ja ajankohtaisblogit
Sivuston näkymät
  • Tämä juttu on arkistoitua sisältöä, joka tarjotaan luettavaksi sellaisenaan. Tämän vuoksi siinä voi olla saavutettavuusongelmia.

Vaarallinen tilasto vai vaihtoehtoinen tosiasia

25.1.2017

Presidentti Trumpin lehdistö­sihteeri Sean Spicer vastaili sujuvasti toimittajien hankaliinkin kysymyksiin moni­naisista aiheista, jopa omasta vaihto­ehtoisten tosi­asioiden kertomisestaan. Yksi yksin­kertainen kysymys ensimmäisessä lehdistö­tilaisuudessa sai Spicerin kiertelemään ja kaartelemaan.

Mikä on Yhdys­valtojen työttömyys­aste? 

Spicer pyöritteli asiaa aikansa, kuinka on useita tapoja laskea työttömyyden taso ja eri luvut antavat erilaista tietoa talouden eri puolista.

Ja totta se on. Tuorein työvoima­tiedusteluun perustuva tiedote Suomen työllisyydestä kertoo, että samaan aikaan, kun virallinen työttömyys­­aste laski joulu­­kuussa pitkästä aikaa alle 8 prosentin, piilo­­työttömien määrä on kasvanut.

Tiedote kertoo myös avoimesti, että Työ- ja elinkeino­­toimistoissa oli joulu­kuun lopussa kaikkiaan 358 000 työn­­välityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työn­­hakijaksi tilastoitua eli huomattavasti suurempi määrä kuin Tilasto­­keskuksen laskeman virallisen työttömyys­­asteen mukaan.

Työvoima­tiedustelusta saa monenlaista tietoa, mutta myös tuon kansain­välisesti sovitun ja vertailu­kelpoisen työttömyys­asteen. USA:ssa se on 4,7 prosenttia.

Trump on väittänyt sen olevan 42 prosenttia, työttömyys­kysymyksen tehnyt toimittaja huomautti lehdistö­tilaisuudessa. Siihen tiedottaja Spicer vastasi, että Trump ei keskity tilastoihin vaan siihen, että amerikkalaiset ihmiset menestyvät.

Tiedottaja päätyi julistamaan, että uusi hallinto on enemmän kiinnostunut kasvoista lukujen takana kuin luvuista. Ja onnistui luikertelemaan koukusta mainitsematta mitään lukua.

Oikeat ihmiset kasvoineen ovat mittaamattoman tärkeitä, mutta yksin­kertainen kysymys paljasti, miksi myös tilastot ovat tärkeitä – ja kiusallisia johtajille, jotka eivät halua puheitaan ja toimiaan tarkasteltavan kriittisesti.

Jos Spicer olisi vastannut yksin­kertaiseen kysymykseen vaikkapa ”4,7 prosenttia”, neljän vuoden päästä tuo luku olisi otettu verrokiksi arvioitaessa Trumpin talous­politiikkaa.

On selvää, että uuden hallinnon on mukavampi esitellä saavutuksiaan omien lukujensa pohjalta. Ottaa lähtö­tasoksi vaikka 42 prosentin työttömyys­aste Obaman kauden lopussa ja keksiä joku vaihto­ehtoinen luku sitten oman politiikan tulokseksi.

Donald Trump lupasi virkaan­astujais­puheessaan palauttaa vallan kansalle. Mutta saako kansa tarkastella uuden hallinnon tuloksia puolueettomien tietojen valossa? Sitä varten tilastot on luotu.

Tarinan opetus palauttaa mieleen Tilasto­keskuksen entisen pää­johtajan Olavi E. Niitamon sanat: ”Tieto on valtaa, tilasto­tieto on kansan­valtaa.”

Tilaa Tieto&trendit-juttukooste sähköpostiisi

Blogikirjoitukset eivät ole Tilastokeskuksen virallisia kannanottoja. Asiantuntijat kirjoittavat omissa nimissään ja vastaavat kukin omista kirjoituksistaan.

Lue samasta aiheesta:

Blogi
20.8.2021
Helmi Andersson

Tänä vuonna juhlitaan Ahvenanmaan itsehallinnon sataa vuotta. Sekä suurvaltapolitiikka että maantieteellinen sijainti keskellä merta ovat aikojen saatossa muovanneet ahvenanmaalaista yhteiskuntaa.

Blogi
19.5.2021
Tiina Karppinen, Heidi Pirtonen

Kannustamme kuntia ja kuntapäättäjiä seuraamaan omaa materiaalien- ja energiankulutustaan, jätteiden syntyä, suojeltujen luontokohteiden määrää sekä kuntalaisten hyvinvointia. Kiertotalouteen panostava kunta houkuttelee alueelleen myös kiertotalouteen liittyvää liiketoimintaa ja investointeja.

Blogi
4.5.2021
Pertti Taskinen

Kun työvoimatutkimus uudistui alkuvuonna, työllisyys­luvut muuttuivat takautuvasti. Lisäksi työmarkkinoita on ravistellut korona­vitsaus. Kuinka lukuja pitäisi ymmärtää tässä monimutkaisessa tilanteessa? Sääntö on yksinkertainen: on katsottava niitä lukuja, joita on julkaistu vuoden 2021 maaliskuusta alkaen.

Blogi
28.4.2021
Hannele Orjala

Lapsia koskevaa tietoa on paljon, mutta usein koetaan, että se on sirpaleista ja hajallaan. Tätä puutetta Tilastokeskus paikkaa tuottamalla laajan Tieto&trendit -artikkelisarjan lasten maailmaa avaavista tilastotiedoista. Lapset Suomessa -artikkelisarja nostaa esille yhteiskunnallisesti merkittävän aiheen tuottamalla vuoden ajan analyysia lasten elinoloista noin 30 artikkelin välityksellä.

Artikkeli
26.3.2021
Hanna Jokimäki, Jari Nieminen, Aura Pasila, Jukka Pitkäjärvi, Kaija Ruotsalainen

Rekisterit ovat 1980-luvulta lähtien tehostaneet tilasto­tuotantoa merkittävästi. Viime vuosina monet rekisterin­pitäjät ovat rakentaneet uudenlaisia tieto­varantoja kuten Verohallinnon tulorekisteri. Ne tuovat tilastointiin mahdollisuuksia mutta myös niin paljon työtä, että uusia kustannus­säästöjä ja tuottavuus­loikkia ei ole ainakaan lyhyellä tähtäimellä luvassa – pikemminkin päinvastoin.

tk-icons