Nyheter

2013

20.12.2013  Bekanta dig med den förnyade publiceringskalendern
Publiceringskalendern för år 2014 är nu tillgänglig. Bekanta dig med den förnyade kalendern. Där hittar du information om både statistikuppgifter och publikationer som kommer att publiceras år 2014. I kalendern finns nya funktioner, såsom olika avgränsningsmöjligheter.

17.12.2013  Statistikföringen av betalningbalansen till Statistikcentralen vid årsskiftet
Finlands Bank och Statistikcentralen undertecknade sommaren 2013 ett avtal om överföring av statistikföringen av betalningsbalansen från Finlands Bank till Statistikcentralen. Överföringen är en del av statens effektivitets- och resultatprogram där ett av de uppsatta målen är att koncentrera statistikföringen till Statistikcentralen.

13.12.2013  Leena Storgårds statistikdirektör för enheten för ekonomi- och miljöstatistik
Leena Storgårds har utnämnts till statistikdirektör vid Statistikcentralens enhet för ekonomi- och miljöstatistik för femårsperioden 1.12.2013-30.11.2018.

13.12.2013  Infopaketet över transporter och kommunikation har utkommit
Hur många bilar finns det i Finland? Och hur många mobiltelefonabonnemang? Uppgifterna finns i Statistikcentralens nya statistiska årsbok om transporter och kommunikationer i Finland.

11.12.2013  Inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor störst i barnfamiljer
I barnfamiljerna är makarnas inkomstskillnader störst när det yngsta barnet är under 3 år: pappornas inkomstnivå är tre gånger så hög som mammornas. Statistikcentralens nya publikation beskriver kvinnornas och männens ställning i det finländska samhället.

9.12.2013  Statistikcentralen på Twitter
Du kan nu följa de senaste offentliggörandena av statistik på svenska även på Twitter: twitter.com/finskstatistik. Statistikcentralen har också ett finskt och ett engelskt Twitterkonto.

5.12.2013  Livet i Finland år 2012
Statistikcentralens nyutkomna Statistisk årsbok för Finland ger en exakt bild av det finländska samhället och dess utveckling. Statistiken i årsboken berättar t.ex. om hur år 2012 såg ut i Finland.

5.12.2013  Årets Apps4Finland-tävling avgjord
Vinnarna i 2013 års Apps4Finland-tävling har valts. I tävlingen försökte man få fram de bästa innovationerna som utnyttjar finska öppna data. Statistikcentralen deltog i tävlingen i egenskap av medarrangör för andra gången

23.10.2013  Sökmotorn ur bruk
Sökmotorn i Statistikcentralens webbtjänst är tillfälligt ur bruk på grund av ett tekniskt fel.

10.10.2013  Offentliggörandena försenade 10.10.2013
På grund av tekniska fel blir offentliggörandena försenade. Vi försöker publicera dem så snart som möjligt.

8.10.2013  Finländska vuxnas grundläggande färdigheter bland de bästa bland OECD-länderna
Enligt den internationella vuxenundersökningen (PIAAC) är den genomsnittliga läskunskapen och de genomsnittliga matematiska färdigheterna hos finländska vuxna internationellt sett utmärkta. I Finland genomfördes undersökningens datainsamling av Statistikcentralen. UKM:s pressmeddelande

30.9.2013  Materialet i vuxenutbildningsundersökningen tillgängligt för forskningsändamål
Materialet i Vuxenutbildningsundersökningen 2012 är nu tillgängligt för forskningsändamål. Undersökningsmaterialet är avgiftsfritt för forskare vid universitet och högskolor.

26.9.2013  Ny Working Papers-publikationsserie
Statistikcentralen har skapat en ny publikationsserie, Working Papers. I serien publiceras bl.a. utredningar, undersökningar och rapporter som berör statistikföring och statistikens kvalitet, begrepp och metoder.

24.9.2013  Ny information insamlas om löntagarnas arbetsförhållanden
I början av september startade Statistikcentralen den sjunde riksomfattande undersökningen om löntagarnas arbetsförhållanden. I undersökningen om arbetsförhållanden 2013 intervjuas nästan 5 000 personer före slutet av året.

12.9.2013  Statistikcentralen lägger ned sina regionkontor under år 2014
Statistikcentralens kontor i Seinäjoki, Tammerfors, Åbo och Uleåborg lägger ned sin verksamhet före utgången av år 2014.

3.9.2013  Statistiklagen ändrades 1.9.2013
Ändringen av statistiklagen trädde i kraft 1.9.2013. De viktigaste ändringarna gäller användningen av uppgifter för forskningsändamål, utlämnande av uppgifter till andra statistikmyndigheter och Finlands Bank samt framställning av filer för offentligt bruk.

3.9.2013  Segern för tredje gången till Finland i internationell statistiktävling
Laget från Lyseonpuiston lukio i Rovaniemi, som representerade Finland, har för tredje gången i rad vunnit gymnasieklassen i den internationella statistiktävlingen i att läsa och använda statistik.

27.8.2013  Utnämning vid Statistikcentralen: Riitta Eiskonen utnämnd till datateknikdirektör
Filosofie magister Riitta Eiskonen har utnämnts till datateknikdirektör vid Statistikcentralen för en femårsperiod fr.o.m. 1.10.2013.

21.8.2013  Nationalräkenskaperna revideras år 2014
I september 2014 tar EU-länderna i bruk det reviderade nationalräkenskapssystemet ENS 2010. I och med revideringen beskriver nationalräkenskapssystemet bättre den nuvarande ekonomiska miljön och svarar på användarnas nya informationsbehov.

20.8.2013  Gunnar Modeen-medaljen till Liv Hobbelstad Simpson
Gunnar Modeen-medaljen, som Statistiska Samfundet i Finland delar ut vart tredje år, tilldelades i år norska Liv Hobbelstad Simpson.

14.8.2013  Statistikcentralen undersöker självsysselsättning
Statistikcentralen undersöker för första gången självsysselsättning. Syftet med undersökningen, som inleds i slutet av augusti, är att få uppgifter om ensamföretagarnas, yrkesutövarnas, frilansarnas och stipendiaternas ställning och arbetsförhållanden.

5.8.2013  Klassificeringsrekommendationerna har sammanställts
Statistikcentralens 11 separata klassificeringsrekommendationer för den offentliga förvaltningen har sammanställts till en klassificeringsrekommendation.

9.7.2013  Antalet pälsdjur i pälsdjursfarmer minskat till under hälften
Antalet pälsdjur i pälsdjursfarmer har minskat till under hälften från år 1985. Då det år 1985 fanns 8,2 miljoner pälsdjur i pälsdjursfarmer hade deras antal år 2012 sjunkit till 3,6 miljoner. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens senaste publikation över miljöstatistik 2013.

5.7.2013  Timo Koskimäki överdirektör för statistikproduktionen
Timo Koskimäki har utnämnts till överdirektör för statistikproduktionen vid Statistikcentralen för en femårsperiod med början 1.9.2013.

26.6.2013 Insamlingen av betalningsbalansstatistik flyttas från Finlands Bank till Statistikcentralen
Finlands Bank och Statistikcentralen undertecknade idag den 26 juni 2013 ett avtal om överföring av insamlingen av betalningsbalansstatistik från Finlands Bank till Statistikcentralen. Huvudansvaret för insamlingen av betalningsbalansstatistik och tillhörande arbetsuppgifter flyttas till Statistikcentralen från och med början av 2014.

24.6.2013  Statistikcentralen med i världskonferensen för vetenskapsjournalister
Statistikcentralens experter håller en workshop i datajournalistik och öppen data vid den 8:e världskonferensen för vetenskapsjournalister i Helsingfors 24-28.6.2013.

18.6.2013  Statistikcentralen medarrangör av tävlingen Apps4Finland
I 2013 års Apps4Finland-tävling försöker man få fram de bästa innovationerna som utnyttjar finska öppna data. Statistikcentralen deltar i tävlingen i egenskap av medarrangör för andra gången.

17.6.2013  Kvinnor med utländsk bakgrund får barn tidigare
Kvinnor med utländsk bakgrund födde 7,1 procent av alla barn födda i Finland under åren 2007–2011. Föderskorna med utländsk bakgrund är något yngre än de finlandsfödda föderskorna.

13.6.2013  Aktuellt om Finland i fickformat
Statistikcentralens nyutkomna Finland i siffror är ett infopaket i fickformat på 40 sidor med fakta om Finland och finländarna. Publikationen innehåller centrala statistiska uppgifter om olika områden i samhället och ekonomin, som presenteras i form av statistik och grafiska figurer. Också internationella jämförelseuppgifter ingår.

12.6.2013  Tid som används till hemarbete har minskat
Hushållen använder allt mindre tid till hemarbete såsom klädvård och ärenden. Däremot används allt mer tid till vård av småbarn och skötsel av sällskapsdjur, visar Konsumentforskningscentralens nya undersökning som gjorts i samarbete med Statistikcentralen.

30.5.2013  Statistiklagen förnyas
Lagen om ändring av statistiklagen har stadfästs den 24 maj 2013. Med lagändringen utvidgas bl.a. behandlingen av uppgifter som samlats in för statistik i vetenskapliga undersökningar och statistiska utredningar som gäller samhällsförhållanden.

24.5.2013  Tekniska problem vid publicering av statistik
Vi har för närvarande tekniska problem vid publiceringen av statistik, bl.a. med länkarna till databastabellerna. Vi försöker korrigera problemet så snart som möjligt.

20.5.2013  Förhandlingar om nedläggning av Statistikcentralens regionala kontor
Statistikcentralen inleder fredagen 24.5.2013 samarbetsförhandlingar om fortsättningen av regionkontoren. Utgångspunkten i förhandlingsframställningen är att kontoren läggs ned och att tjänsterna placeras i Helsingfors.

17.5.2013  Statistikcentralen fortsätter att öppna data
Statistikcentralen har ställt geografiskt informationsmaterial till öppet och gratis förfogande. Tillgängligt finns primäruppgifter om befolkningen per kartruta på 1 km x 1 km samt efter statistikområde.

16.5.2013  Statistikcentralens generaldirektör invald i ESS:s Partnership-grupp
Generaldirektör Marjo Bruun har valts in i det europeiska statistiksystemet ESS:s Partnership-grupp för tiden 1.9.2013–30.6.2015.

13.5.2013  En tredjedel av de sysselsatta pendlar
År 2010 arbetade sammanlagt 758 000 personer, dvs. omkring en tredjedel av de sysselsatta, utanför sin egen hemkommun. Av de sysselsatta Grankullaborna arbetade endast var femte i sin hemkommun.

3.5.2013  Statistisk årsbok för Finland i tjänsten Doria
Hela publikationsserien av Statistisk årsbok för Finland för åren 1879-2012 finns nu att läsa i Nationalbibliotekets öppna tjänst Doria.

23.4.2013  Ny modell för simulering av lagändringar
Statistikcentralen har offentliggjort en modell som simulerar Finlands personbeskattnings- och socialskyddssystem. Med hjälp av modellen kan man beräkna lagändringarnas ekonomiska effekter

18.4.2013  Statistiktävling för unga avgjord
Finlandsfinalen i den internationella statistiktävlingen med lantbrukstema, där ungdomar tävlar i att läsa och använda statistik, är avslutad. Vinnarna bland högstadierna kommer från Tapiolan koulu i Esbo, medan elever från Lyseonpuiston lukio i Rovaniemi segrade bland gymnasierna.

8.4.2013  Heltäckande info om läroanstalterna
I tjänsten Läroanstaltsregistret finns alla läroanstalters adresser och andra uppgifter. Det är lätt att ta ut uppgifter på basis av olika kriterier, såsom typ av läroanstalt och läge. Registeruppgifterna har uppdaterats i mars.

18.3.2013  Jukka Pekkarinen och Heli Jeskanen-Sundström tilldelas årets Eino H. Laurila-medalj
Eino H. Laurila-nationalinkomstmedaljen 2012 går till Jukka Pekkarinen och Heli Jeskanen-Sundström. Utmärkelsen ges som erkänsla för deras aktiva arbete i främjandet av kännedomen om och användningen av nationalräkenskaper.

8.3.2013  Vad tycker du om Statistikbiblioteket?
Besvara webbenkäten före 7 april och var med att påverka utvecklingen av Statistikbibliotekets tjänster. Samtidigt kan du delta i en utlottning av priser.

5.3.2013  Ökningen av lönesumman avtog inom den privata och den offentliga sektorn
År 2012 ökade lönesumman inom den offentliga sektorn med 3,4 procent och inom den privata sektorn med 3,7 procent. Både inom den offentliga och den privata sektorn avtog ökningen av lönesumman under årets två sista kvartal.

25.2.2013  Uppgifterna i nationalräkenskaperna publiceras 1.3.2013 kl. 10
Statistikcentralen publicerar de preliminära uppgifterna i nationalräkenskaperna gällande den ekonomiska utvecklingen år 2012 under presskonferensen 1.3.2013 kl. 10. Samtidigt publiceras också statistik över den offentliga sektorns underskott och skuld, kvartalsräkenskaperna samt statistik över skatter och avgifter av skattenatur.

19.2.2013  Beräkningen av konsumentprisindexet förnyades
Statistikcentralen har reviderat beräkningsmetoderna för konsumentprisindexet. I fortsättningen uppdateras indexets viktstruktur årligen, vilket innebär att också de produkter som uppföljs kan uppdateras årligen.

14.2.2013  Historiska tidsserier över Finlands ekonomi
Statistikcentralen har publicerat tidsserier över utvecklingen av Finlands ekonomi i sin databas. De längsta tidsserierna går mer än 150 år bakåt i tiden.

12.2.2013  Vi söker statistikintervjuare
Statistikcentralen söker statistikintervjuare till sin telefonintervjucentral. Vi önskar att du har en tydlig telefonröst, god människokännedom och kommunikationsförmåga samt att du talar flytande finska.

4.2.2013  I Statistikskolan lär du dig förstå statistik
Vad behöver man statistik till? Vilken slags information kan man presentera med hjälp av statistik? Statistikcentralen har öppnat en avgiftsfri tjänst på sin webbplats, Statistikskolan, där du får nyttig basinformation om statistik och användningen av den.

29.1.2013  Statistikåret lyfter fram statistiken i samhället
Internationella Statistiska Institutet (ISI) har utsett år 2013 till ett internationellt statistikår. Statistikåret firas med olika evenemang i 111 länder.

29.1.2013  Producenter av Finlands officiella statistik ger kvalitetslöfte
Producenterna av Finlands officiella statistik har undertecknat ett kvalitetslöfte, där de förbinder sig till de principer som styr statistikproduktionen.

29.1.2013  Ändringar i statistikföringen av boendekostnader
Statistikcentralen förnyar statistikföringen av boendekostnader år 2013. Statistik över prisindex för ägarboende börjar publiceras.

25.1.2013  Omsättningen inom industrin ökade snabbast i Norra Savolax under januari-september
I hela landet ökade omsättningen inom industrin med en halv procent under de tre första kvartalen 2012. Omsättningen ökade snabbast i Norra Savolax, med drygt 7 procent.

9.1.2013  Ny sökfunktion på vår webbplats
Statistikcentralen har förnyat sökfunktionen på sin webbplats. Det blir nu betydligt lättare att hitta statistisk information. Man kan mer exakt än tidigare söka information i t.ex. tabeller, databaser, artiklar samt olika metadata.

4.1.2013  Problem med publiceringen av statistik 4.1.2013
På grund av tekniska problem är det möjligt att dagens statistikpublicering inte syns. Vi strävar efter att publicera statistiken så snabbt som möjligt. Sektorräkenskaper kvartalsvis 2012, 3:e kvartalet. (pdf).

3.1.2013  Ändringar i statistikproduktionen
Under år 2013 kommer ändringar att göras i produktionen och publiceringen av Statistikcentralens statistik.

_____________

 

 

Senast uppdaterad 2.1.2014